Výchovné poradenstvo

Organizačné pokyny k prijatiu na SŠ

Testovanie COMDI  v rámci projektu Komplexný poradenský systém

 

Dňa 21.5.2015 sa vybraní žiaci našej školy zúčastnili testovania COMDI v rámci národného projektu Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno – patologických javov v školskom prostredí.

Program COMDI je určený pre žiakov, ktorí sa rozhodujú , kam po skončení základnej školy.Žiak získava reálny obraz o sebe, o požiadavkách  jednotlivých povolaní a svojich možnostiach uplatnenia sa v nich.

Program COMDI má oproti iným, podobným programom určité výhody – jednoduchá obsluha, samostatná práca žiaka a rýchle vyhodnotenie výsledkov.

Verím, že výsledky testov pomôžu našim žiakom pri správnej voľbe ich budúceho povolania a stanú sa pomocníkom aj pre ostatných žiakov J

 

                                                                     PaedDr. Sylvia Halgašová

                                                                         výchovná poradkyňa

 

kontakt: sylvia.halgasova@pribinka.sk

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce
  Pribinova 1, 953 01 Zlaté Moravce
 • riaditeľka
  037/6307385

  kancelária zástupkýň
  037/6426056

  jedáleň
  037/6426057

  ÚRADNÉ HODINY
  VEDENIA ŠKOLY

  Telefonicky - denne 7.30–15.00h


  Osobne - na základe predchádzajúceho dohovoru
  (telefonicky, email)

  Po 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h
  Ut 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h
  St 7.30 – 8.00 h 12.30 – 15.00 h
  Št 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h
  Pi 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h

Fotogaléria