NOVÝ  ŠKOLSKÝ  ROK NA PRIBINKE

NOVÝ  ŠKOLSKÝ  ROK NA PRIBINKE

    V ZŠ na Pribinovej ul.  Zlaté Moravce sme 3. septembra 2018 slávnostne otvorili nový školský rok 2018/2019.

  Žiakov a učiteľov školy prišli na začiatku školského roka pozdraviť primátor mesta Zlaté Moravce PaedDr. Dušan Husár a Mgr. Danuša Hollá z odboru školstva a sociálnych vecí pri Mestskom úrade v Zlatých Moravciach.

     Riaditeľka školy Mgr.Lenka Herdová zaželala žiakom, učiteľom a ostatným pracovníkom školy v novom školskom roku veľa zdravia, pracovných a osobných úspechov.

Slávnostnú atmosféru otvorenia dotvoril aj krátky kultúrny program žiakov našej školy.

Školu v novom školskom roku navštevuje 429 žiakov, z toho je 44 prváčikov.

 

 

                                                                                                                                Mgr.Pavol Sečkár


 

 

 

Pribinka medzi najlepšími 

 

 

AKTIVITY - EURÓPSKY TÝŽDEŇ ŠPORTU

 

Ročníky 5. – 9.

12.9. – Športové hry na stanovištiach (školský areál: štafetový beh, preťahovanie lanom, skákanie vo vreci) –zodp.  Ond.

13.9. – Cvičme v rytme (telocvičňa)  - 2. Vh – zodp.Ond, Hrd (aparatúra)

14.9. – Turnaj dievčatá vybíjaná, chlapci futbal (telocvičňa a školský areál)

– 1.-2. Vh – výber žiakov –zodp. Ond.

16.9. – Do školy na bicykli a kolobežke (školský areál: okolo budovy školy cez prekážky na bicykli a kolobežke) – pred vyučovaním (od 7. 20h )-  – Hl, Hr, Ond, Db, Hj

Zodp. PK výchov

 

Ročníky 1.-4.

12.9. – Športové dopoludnie (zábavné hry na šk. ihrisku) –4. Vh- zodp.  1.-4.

13.9. – Cvičme v rytme (telocvičňa)  - 1. Vh – zodp.Hrd (aparatúra) Št, Pt, ŠK2

14.9. – Do školy na bicykli a kolobežke (školský areál: okolo budovy školy bicykli, kolobežke, korčule) – pred vyučovaním  – Db, Bo, Kš, Sč

16.9. – Skokom ku zdraviu /švihadlá, hula – hop, prekážky, škôlka, gumy na šk. ihrisku)

 – 1. Vh –zodp. 1.-4.

Zodp. PK 1.-4

 

ŠKD

12.9. – Štafetové preteky – 14. 00 h – školské ihrisko – všetci

13.9. – Pohybové hry – po oddeleniach

14.9. – Malá olympiáda  -.všetci16.9. – Loptové hry - všetci

Zodp. MZ ŠKD

 

 

Organizácia vyučovania v utorok 6.9. 2016 

1. ročník            3 vyučovacie hodiny

2. - 4. ročník        4 vyučovacie hodiny

5. - 9. ročník        4 vyučovacie hodiny

 

 

Organizácia vyučovania v stredu 7.9. 2016

1. ročník            3 vyučovacie hodiny

2. - 4. ročník        4 vyučovacie hodiny

5. - 9. ročník       5 vyučovacích hodín

 

 

 

 

smiley

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/17 sa uskutoční dňa 5.9.2016 o 8. 00 h v telocvični ZŠ. 

          Predpokladaný odchod žiakov zo školy o 9.30 h .

 

 

  

 

Oznam

Dňa 21. a 22. apríla 2016 sa žiaci z ôsmych a deviatych ročníkov zúčastnia exkurzie do Prahy. Počas dvoch dní si prehliadnu pamätihodnosti Starého mesta, navštívia Vyšehrad,  Grevín – múzeum voskových figurín a ZOO.

                                                                           Ing. Miriam Bezušková, Dagmar Gígelová

                                                                                                  vedúce exkurzie

 

 

 

 

 

 

 

 

OZNAM

Dňa 7.4. 2016 o 15.30 h sa uskutoční plenárne zasadnutie rodičov.

Program zasadnutia:

1. Voľby zástupcov rodičov do rady školy

2. Schválenie stanov OZRaPŠ

Potom budú nasledovať krátke triednicke schôdzky.

Účasť rodičov nutná.

 

Jarné prázdniny

začínajú dňa 22. ferbruára 2016 a končia 28. februára 2016.   Nástup do školy je 29. februára 2016 (pondelok).

 

OZNAM

Základná škola organizuje lyžiarsky kurz vo Valčianskej doline,

ktorý sa koná  8.2. 2016 - 12.2. 2016,

a zúčastnia sa ho žiaci 7. ročníka.

 

Pozvánka

Srdečne Vás pozývame na KARNEVAL,

ktorý sa uskutoční v telocvični našej základnej školy

dňa 9.2. 2016 v utorok od 14:30 – 16:30 hod.

 

 

OZNAM

 

Vyučovanie začína 2.2. 2016 v utorok o 8.00 hod.

 

 

 

 

 

 

Oznamujem Vám, že 28. a 29. januára 2016 sa v našej škole nebude vyučovať.

Iniciatíva slovenských učiteľov vyhlásila štrajk, do ktorého sa zapojili pedagógovia našej školy. Počas štrajku jeho účastníci nevykonávajú prácu u zamestnávateľa.

 

V škole bude obmedzená prevádzka  pre žiakov, ktorí v tomto čase nemôžu zostať doma

od 07.00 hod. do 17.00 hod.

 

Prerušenie alebo ukončenie štrajku bude oznamované priebežne prostredníctvom stránky školy – www.pribinka.edupage.org.

 

                                                                                             

                                                                                              Mgr.Lenka Herdová

                                                                                                 riaditeľka školy

Zápis do 1. ročníka 
bude v školskom roku
2015 / 2016 
4. aprílový týždeň
 (18. 4. - 22. 4. 2016)
Termín zápisu upresníme. 


O Z N A M
Dňa 14.1. 2016 
sa uskutočnia triednické
rodičovské združenia v čase
od 14.30h - 16.30h. 


Vianočné prázdniny 

začínajú dňa 23. decembra 2015 
 a končia 7. januára 2016.
Dňa 8. januára 2016 bude 
RIADITEĽSKÉ VOĽNO. 
 Nástup do školy je
 11. januára 2016 (pondelok).

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce
  Pribinova 1, 953 01 Zlaté Moravce
 • riaditeľka
  037/6307385

  kancelária zástupkýň
  037/6426056

  jedáleň
  037/6426057

  ÚRADNÉ HODINY
  VEDENIA ŠKOLY

  Telefonicky - denne 7.30–15.00h


  Osobne - na základe predchádzajúceho dohovoru
  (telefonicky, email)

  Po 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h
  Ut 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h
  St 7.30 – 8.00 h 12.30 – 15.00 h
  Št 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h
  Pi 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h

Fotogaléria