Rada školy

Členovia

 

Rada školy pri ZŠ, Pribinova 1, Zlaté Moravce

 

Zoznam členov RŠ:

Zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov školy

Mgr. Daniela Boldišová

Ing. Miriam Bezušková

 

Zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov školy

Iveta Pavlendová

 

Zvolení zástupcovia rodičov

Mgr. Martina Belicová

PaedDr. Alena Šlehobrová

Mária Ďurčeková

Ing. Peter Candrák

 

Delegovaní zástupcovia zriaďovateľa

Ing. Ľuboš Orolín

Ing. Marek Holub

Ivan Madola

Stanislav Ivanovič

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce
  Pribinova 1, 953 01 Zlaté Moravce
 • riaditeľka
  037/6307385

  kancelária zástupkýň
  037/6426056

  jedáleň
  037/6426057

  ÚRADNÉ HODINY
  VEDENIA ŠKOLY

  Telefonicky - denne 7.30–15.00h


  Osobne - na základe predchádzajúceho dohovoru
  (telefonicky, email)

  Po 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h
  Ut 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h
  St 7.30 – 8.00 h 12.30 – 15.00 h
  Št 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h
  Pi 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h

Fotogaléria