• Otvorené školy    

      Viete, aká škola je otvorená?! Nie tá, na ktorej sú otvorené okná a dvere J Otvorená škola je tá škola, v ktorej dobre funguje žiacky parlament, a tým pozitívne ovplyvňuje školskú klímu, lebo mení vzťah medzi vedením školy, pedagógmi a žiakmi smerom k spolupráci a partnerstvu.

     Nielen toto, ale aj oveľa viac sme sa dozvedeli na školení k programu Otvorené školy, ktorý sa konal v dňoch 6.9. – 8.9.2018 v prekrásnom prostredí liptovskej  prírody. Stretli sme sa     so žiakmi, zástupcami žiackych parlamentov a pedagógmi z rôznych škôl zo Slovenska. Spoznali sme, ako fungujú parlamenty na rôznych školách, ako aj akcie a aktivity, ktoré žiaci organizujú. Bolo to naozaj veľmi inšpirujúce a dúfame, že tie, ktoré nás najviac zaujali, zorganizujeme aj na našej škole.

     Tešíme sa, že aj s vašou pomocou,  budeme aj v tomto školskom roku pokračovať vo vzdelávaní v oblasti demokracie a  ľudských práv.

   

                                  Simona Furková, Daniela Bánska, PaedDr. Sylvia Halgašová

  28.01.2019 16:17 | viac »
 •  

  Program rovesníckeho vzdelávania k demokracii je uceleným programom spolupráce so školami určený 7.-9. ročník ZŠ, ktorý sa zameriava na zlepšenie participácie detí a mladých ľudí na živote školy a jej rozhodovacích procesoch.

  Program vychádza z predpokladu, že k funkčnej demokracii nestačí naučiť sa z knihy, ako fungujú jej mechanizmy – je potrebné ukázať žiakom a študentom jej praktické fungovanie v prostredí, kde trávia podstatnú časť svojho dňa. Čiže na to, aby demokracia naozaj fungovala, musíme sa ju naučiť žiť. Škola s možnosťou odbornej supervízie predstavuje pre učenie sa mechanizmom demokracie ideálne a bezpečné ihrisko. 

  Parlamentné  voľby 2016 ukázali silnú podporu prvovoličov  pre strany s nesystémovým prístupom (až 22%  volilo ĽSNS). Analýza súčasného stavu výchovy a vzdelávania k ľudským právam (ĽP)  v regionálnom školstve po realizácii Plánu výchovy k ľudským právam v rezorte školstva na roky 2005-2014 ukázala, že 77% pedagógov neprešlo žiadnym ĽP vzdelávaním, 56% si myslí, že táto výuka vôbec neovplyvnila postoje žiakov pozitívnym smerom. Z rozhovorov s mladými ľuďmi, ale aj z prieskumu, ktorý realizovala Štátna školská inšpekcia vyplýva, že škola v tomto úplne zlyháva.Deti vnímajú ľudské práva, demokraciu... ako niečo, čo sa nespája s ich každodennou skúsenosťou, či už v živote školy alebo spoločnosti. Odborníci zároveň konštatujú, že na školách panuje nedemokratická atmosféra. Preto by škola mala poskytnúť bezpečný priestor, kde deti objavujú svoju identitu a rozvíjajú svoje postoje, myslenie.

  „Dobre fungujúci žiacky parlament pozitívne ovplyvňuje školskú klímu tým, že mení vzťah medzi vedením školy, pedagógmi a žiakmi smerom k spolupráci a partnerstvu.“

  Piliere programu:

  • Rovesnícke vzdelávanie: workshopy vedené mladými dobrovoľníkmi/čkami OSF na tému demokracia, ľudské práva, korupcia, nenávistné prejavy v online priestore a ich prevencia; stretnutia s členmi a členkami žiackych školských rád (školenia,supervízie a koordinácia dobrovoľníkov OSF, školenie pre zástupcov žiackych školských parlamentov)
  • Séria odporúčacích krokov pre školu, ktoré povedú k jej zmene na demokratickejšiu a participatívnejšiu (celoškolský prístup, formálne a skryté kurikulum - nesúlad teórie a praxe).
  • Doporučená literatúra a materiály pre učiteľov, on – line nástroje, virálne videá na témy extrémimus, hejt v online, a pod.

  Cieľ  - Pripraviť a postupne zmeniť atmosféru na škole tak, aby vzdelávanie, ktoré sa realizuje na školách bolo vzdelávanie, ktoré:

  • deti zabaví (emocionálna angažovanosť)
  • prepojí ich s reálnym životom (praktické použitie nástrojov zastupiteľskej demokracie v praxi: fungovanie žiackych školských rád, napísanie petície...)
  • využije ich vlastný jazyk (formalizmus v ľudských právach, zdôraznenie vplyvu „skrytého kurikula“ na tvorbu postojov)

   

  Odborný garant:PhDr. Dáša Vargová, CSc., Pedagogická fakulta UK, Štátny pedagogický ústav

  Motto programu:

  „Mladí ľudia potrebujú byť vypočutí, niečo dokázať... Inak sa obrátia k niekomu, kto im túto možnosť ponúkne.“ (Christian Picciolini, autor knihy „Romantické násilie“ )

  Školský rok (2018/19):

  Postup spolupráce so školou:

  • 1 dobrovoľník/čka (dobrovoľnícka dvojica)pracujúci/a s jednou školou, na ktorej zorganizuje a vedie sériu stretnutí na jednotlivé témy programu (vhodné pre 7.9. ročník ZŠ),
  • séria stretnutí dobrovoľníka/čky a zástupcov žiackej školskejrady s cieľom podporiť zmeny v škole v oblastiach, ktoré identifikovala žiacka školská rada,
  • spolupráca so žiackou školskou radou školenie pre zástupcov žiackych školských rád,
  • spolupráca s koordinátorom žiackej školskej rady a vedením školy
  • prieskum na škole na začiatku školského roka, priebežná realizácia zúčastneného pozorovania dobrovoľníkmi a stretnutia s členmi žiackych rád, zhodnotenie dosiahnutého pokroku a zmien v škole
  28.01.2019 16:09 | viac »

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce
  Pribinova 1, 953 01 Zlaté Moravce
 • riaditeľka
  037/6307385

  kancelária zástupkýň
  037/6426056

  jedáleň
  037/6426057

  ÚRADNÉ HODINY
  VEDENIA ŠKOLY

  Telefonicky - denne 7.30–15.00h


  Osobne - na základe predchádzajúceho dohovoru
  (telefonicky, email)

  Po 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h
  Ut 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h
  St 7.30 – 8.00 h 12.30 – 15.00 h
  Št 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h
  Pi 7.30 – 8.00 h 13.00 – 14.30 h

Fotogaléria